• Physics
  • Published 2017

Značajke modernih izvora struje za MAG zavarivanje

@inproceedings{Tomii2017ZnaajkeMI,
  title={Zna{\vc}ajke modernih izvora struje za MAG zavarivanje},
  author={Marin Tomi{\vs}i{\'c}},
  year={2017}
}
Tema ovog zavrsnog rada je „ Znacajke modernih izvora struje za MAG zavarivanje“ i sastoji se od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada opisani su izvori struje za MAG zavarivanje sa naglaskom na staticku i dinamicku karakteristiku. Posebno je analiziran nacin određivanja parametara uz pomoc sinergijskih karakteristika. Opisane su specificne funkcije koje kompenziraju pad jakosti struje ovisno o slobodnom kraju žice te mogucnosti koje stabiliziraju i unaprjeđuju proces… CONTINUE READING