Corpus ID: 181141653

Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

@article{Voklov2004ZmluvnVM,
  title={Zmluvn{\'e} vzťahy medzi Slovenskou republikou a Sv{\"a}tou stolicou},
  author={Em{\'i}lia Vok{\'a}lov{\'a}},
  journal={Journal of International Relations},
  year={2004},
  volume={2},
  pages={115-123}
}
Autorka analyzuje Zakladnu zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou a parcialne zmluvy z nej vyplývajuce. Zakladna zmluva je len vseobecna a ustanovila jasne a zavazne pravidla pre existenciu a spolupracu medzi dohodnutými stranami a zadefinovala postavenie katolickej cirkvi na Slovensku. Obe parcialne dohody – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou o duchovnej službe katolickym veriacim v ozbrojených silach a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluva o… Expand