• Published 1989

Zmienność górnoreglowego boru karpackiego oraz morfologia świerka przy górnej granicy lasu na północnych zboczach Babiej Góry

@inproceedings{Awzan1989ZmiennoGB,
  title={Zmiennoś{\'c} g{\'o}rnoreglowego boru karpackiego oraz morfologia świerka przy g{\'o}rnej granicy lasu na p{\'o}łnocnych zboczach Babiej G{\'o}ry},
  author={L Awzan and Marta Kasprowicz and K. Weglarski},
  year={1989}
}