• Published 2009

Zmiany klimatyczne a współczesne migracje ludności

@inproceedings{Korcelli2009ZmianyKA,
  title={Zmiany klimatyczne a wsp{\'o}łczesne migracje ludności},
  author={Piotr Korcelli},
  year={2009}
}