Zmanjševanje magnetnega polja linijskih vodnikov z uporabo pasivnih zank

Abstract

Povzetek. Prispevek vsebuje analizo možnosti zmanjševanja magnetnega polja v okolici kratkih vodnikov (zbiralke, energetski kablovodi, sekundarni izvodi transformatorja) in v okolici daljnovodov. V začetku je podan kratek oris dosedanjega dela na področju zaščite pred magnetnim poljem daljnovodov (Švedska, New York, Japonska) in opisan postopek delovanja… (More)

Topics

11 Figures and Tables