Zawodne heurystyki a ocena tradycji badawczych. Przypadek poznania ucieleśnionego

@article{Mikowski2019ZawodneHA,
  title={Zawodne heurystyki a ocena tradycji badawczych. Przypadek poznania ucieleśnionego},
  author={Marcin Miłkowski},
  journal={Ruch Filozoficzny},
  year={2019}
}
Celem artykulu jest uzasadnienie tezy, ze ucieleśnione poznanie, jak wiele innych tradycji badawczych w kognitywistyce, dostarcza zbioru zawodnych heurystyk badawczych, a nie ogolnych zasad obowiązujących we wszelkiego rodzaju procesach poznawczych. Teza ta jest zilustrowana przykladem polemiki Kennetha Aizawy z enaktywnymi z ucieleśnionymi koncepcjami widzenia. Podczas gdy argumentacja Aizawy jest poprawna materialnie w odniesieniu do mocnej intepretacji koncepcji enaktywnej, nie podwaza ona… Expand
Representational unification in cognitive science: Is embodied cognition a unifying perspective?
In this paper, we defend a novel, multidimensional account of representational unification, which we distinguish from integration. The dimensions of unity are simplicity, generality and scope,Expand