Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i filtru Kalmana do modelowania pętli histerezy od obciążeń niskocyklicznych próbek betonowych

@inproceedings{Krok2006ZastosowanieSS,
  title={Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i filtru Kalmana do modelowania pętli histerezy od obciążeń niskocyklicznych pr{\'o}bek betonowych},
  author={Agnieszka Krok},
  year={2006}
}

Similar Papers

Loading similar papers…