Založení a vznik spole č enství vlastník ů jednotek po rekodifikaci soukromého práva – mnoho problém ů a málo uspokojivých

  • JUDr. TOMÁŠ DVO, Ak