Corpus ID: 150282285

Zahrádkářské osady v Brně : příležitost pro zkoumání lidí a přírody

@inproceedings{Sovov2017ZahrdkskOV,
 title={Zahr{\'a}dk{\'a}řsk{\'e} osady v Brně : př{\'i}le{\vz}itost pro zkoum{\'a}n{\'i} lid{\'i} a př{\'i}rody},
 author={Lucie Sovov{\'a} and J. Dostal{\'i}k and L. Kala and Zbyněk Ul{\vc}{\'a}k and R. Krylov{\'a}},
 year={2017}
}
 • Lucie Sovová, J. Dostalík, +2 authors R. Krylová
 • Published 2017
 • Political Science
 • Text prezentuje výsledky multidisciplinarniho terenniho výzkumu brněnských zahradkařských osad a připravu metodickeho nastroje hodnoceni městských zahrad. 

  References

  SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES
  Zahrádkaření a chatařeníenvironmentální, sociální a ekonomické aspekty na příkladu města Brna. Dizertační práce. Masarykova univerzita
  • Biodiverzita ve městě -srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně. Diplomová práce. Masarykova univerzita
  • 2006
  Zahrádky aneb využití zahrádkářských kolonií ve výuce geografie
  • 2006