• Corpus ID: 150282285

Zahrádkářské osady v Brně : příležitost pro zkoumání lidí a přírody

@inproceedings{Sovov2017ZahrdkskOV,
  title={Zahr{\'a}dk{\'a}řsk{\'e} osady v Brně : př{\'i}le{\vz}itost pro zkoum{\'a}n{\'i} lid{\'i} a př{\'i}rody},
  author={Lucie Sovov{\'a} and Jan Dostal{\'i}k and L. Kala and Zbyněk Ul{\vc}{\'a}k and Radoslava Krylov{\'a}},
  year={2017}
}
Text prezentuje výsledky multidisciplinarniho terenniho výzkumu brněnských zahradkařských osad a připravu metodickeho nastroje hodnoceni městských zahrad. 

References

SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES
The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia
Prague, the capital of Czechia, has a long history of allotment gardening, however, since 1989 allotment gardens are diminishing at a considerable rate. Allotments are being transformed into
Allotment Gardens Contribute to Urban Ecosystem Service: Case Study Salzburg, Austria
AbstractAllotment gardens are an important feature in the urban landscape. They provide a range of ecosystem services (ES) and hence combine utility, social meaning, and beauty. Allotment gardens
Zahrádkaření a chatařeníenvironmentální, sociální a ekonomické aspekty na příkladu města Brna. Dizertační práce. Masarykova univerzita
  • Biodiverzita ve městě -srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně. Diplomová práce. Masarykova univerzita
  • 2006
Zahrádky aneb využití zahrádkářských kolonií ve výuce geografie
  • 2006