Zagęszczalność i nośność wybranych odpadów powęglowych i pohutniczych

@inproceedings{Gruchot2007ZagszczalnoIN,
  title={Zagęszczalnoś{\'c} i nośnoś{\'c} wybranych odpad{\'o}w powęglowych i pohutniczych},
  author={Andrzej Gruchot and Edward Zawisza},
  year={2007}
}