ZAlECENiA 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym Acute and postoperative pain treatment - Recommendations 2011

@inproceedings{Misioek2011ZAlECENiA2P,
  title={ZAlECENiA 2011 postępowania w b{\'o}lu ostrym i pooperacyjnym Acute and postoperative pain treatment - Recommendations 2011},
  author={Hanna Misiołek and E. Mayzner-Zawadzka and Jan Dobrogowski and Jerzy Wordliczek and Katedra Anestezjologii},
  year={2011}
}