Young women choosing contraceptives Stories about information literacy practices related to evaluation and use of information sources

@inproceedings{Eckerdal2011YoungWC,
  title={Young women choosing contraceptives Stories about information literacy practices related to evaluation and use of information sources},
  author={Johanna Rivano Eckerdal},
  year={2011}
}
I artikeln presenteras delresultat från ett doktorandprojekt om informationskompetenspraktiker i svenskt vardagsliv: unga kvinnors (18-23 år) informationskompetenspraktiker när de väljer preventivmedel. Syftet är att förstå de unga kvinnornas perspektiv som det kommer till uttryck i deras berättelser om val och värdering av informationskällor om… CONTINUE READING