Yellow Matters Improving the remote sensing of Coloured Dissolved Organic Matter in inland freshwaters

Abstract

De hoeveelheid opgeloste organische stoffen (Dissolved Organic Matter DOM) in oppervlaktewater, en de samenstelling ervan, is een belangrijke graadmeter van de fysisch-chemische waterkwaliteit. Dit proefschrift beschrijft een drietal mogelijkheden om de concentratie van gekleurde opgeloste organische stoffen (Coloured Dissolved Organic Matter CDOM) in natuurlijke Nederlandse oppervlaktewateren beter te kunnen afleiden uit metingen van de kleur van het water. CDOM kleurt (verder helder) oppervlaktewater lichtgeel tot donkerbruin. De precieze kleur van het water, een spectrum van uit het water opwellend licht (reflectiespectrum), kan worden gemeten met een spectrometer. Er bestaan draagbare spectrometers om losse spectra te meten maar er zijn ook beeldvormende spectrometers die zijn gemonteerd op satellieten of onder vliegtuigen, welke digitale multi-spectrale foto's produceren. Met behulp van een fysisch optisch model is het mogelijk om uit een reflectiespectrum concentraties van de gekleurde natuurlijke bestanddelen van het oppervlaktewater te bepalen. Deze bestanddelen zijn over het algemeen beperkt tot algen, slib en CDOM.

Cite this paper

@inproceedings{Laanen2007YellowMI, title={Yellow Matters Improving the remote sensing of Coloured Dissolved Organic Matter in inland freshwaters}, author={Marnix Laanen}, year={2007} }