• History
  • Published 2015

Yeşil Alan Kullanım Özellikleri Ve Tercihleri (ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu Örneği)

@inproceedings{Ksar2015YeilAK,
  title={Yeşil Alan Kullanım {\"O}zellikleri Ve Tercihleri (atak{\"o}y, Beşiktaş, Zeytinburnu {\"O}rneği)},
  author={Elif Kısar},
  year={2015}
}