Yazılım Kalite Güvence'de Ara Tasarım Değerlendirme Yaklaşımı

Abstract

Özet. ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı; AQAP-2310, AS9100C, CMMI-DEV v1.3 ve ISO 20000 uluslararası sertifikasyonlarına sahiptir. Bu model ve standartların gereği olarak; ASELSAN REHİS Yönetim Sistemi’nde tanımlı olan tüm süreçler gibi tasarım, geliştirme ve ilgili kalite güvence faaliyetleri de etkinleştirilmektedir… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics