YÖNETİMİN BÖLGESEL KALKINMA SORUNLARINA UYUMUNUN SAĞLANMASI BAĞLAMINDA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ

@inproceedings{ahin2008YNETMNBK,
  title={Y{\"O}NETİMİN B{\"O}LGESEL KALKINMA SORUNLARINA UYUMUNUN SAĞLANMASI BAĞLAMINDA KALKINMA AJANSLARININ ROL{\"U}},
  author={Dilek Şahin},
  year={2008}
}