Corpus ID: 132808433

XVII-wieczne mapy Polski według pierwowzoru Gerarda Merkatora z 1585 roku (próba ustalenia filiacji map wydanych drukiem)

@inproceedings{uczyski2011XVIIwieczneMP,
  title={XVII-wieczne mapy Polski według pierwowzoru Gerarda Merkatora z 1585 roku (pr{\'o}ba ustalenia filiacji map wydanych drukiem)},
  author={J. Łuczyński},
  year={2011}
}
2 Citations
“Carte-á-figure” maps of Poland: dates, states, and provenances
  • PDF