• Published 1992

XV. ve XVI. Asır Osmanlı Medreselerinde Hadis Öğretimi

@inproceedings{Karacabey1992XVVX,
  title={XV. ve XVI. Asır Osmanlı Medreselerinde Hadis {\"O}ğretimi},
  author={Salih Karacabey},
  year={1992}
}