X tarptautinis baltistų kongresas

@inproceedings{Jasinait2011XTB,
  title={X tarptautinis baltistų kongresas},
  author={Birutė Jasiūnaitė and Jurgis Pakerys and Daiva Sinkevi{\vc}iūtė},
  year={2011}
}