• Corpus ID: 89674318

Występowanie wałkówki trójzębnej Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) i ślimaka ostrokrawędzistego Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Stylommatophora) na Wyżynie Małopolskiej.

@inproceedings{Gwardjan2012WystpowanieWT,
  title={Występowanie wałk{\'o}wki tr{\'o}jzębnej Chondrula tridens (O. F. M{\"u}ller, 1774) i ślimaka ostrokrawędzistego Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Stylommatophora) na Wyżynie Małopolskiej.},
  author={Mariusz Gwardjan and Joanna Przybylska and Marcin G{\'o}rka},
  year={2012}
}