Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniach regionalnych

@inproceedings{Markowska2002WykorzystanieME,
  title={Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniach regionalnych},
  author={Małgorzata Markowska},
  year={2002}
}

Similar Papers