Wykorzystanie ciekłych frakcji z termodestrukcji odpadów polimerowych jako komponentów paliw węglowodorowych

@article{uksa2008WykorzystanieCF,
  title={Wykorzystanie ciekłych frakcji z termodestrukcji odpad{\'o}w polimerowych jako komponent{\'o}w paliw węglowodorowych},
  author={A. Łuksa and Mikołaj Sobczak and Monika Gos and Paul Wojcieszak and Malgorzata Krzeminska and Adam J. Stępień and Cezary Dębek},
  journal={Przemysl Chemiczny},
  year={2008},
  pages={715-720}
}

Similar Papers

Loading similar papers…