• Materials Science
  • Published 2015

Wybrane zagadnienia współpracy UHMW PE z tkanką kostną

@inproceedings{Sobociski2015WybraneZW,
  title={Wybrane zagadnienia wsp{\'o}łpracy UHMW PE z tkanką kostną},
  author={Mikołaj Sobociński},
  year={2015}
}