Corpus ID: 135513593

Wybrane właściwośi fizyczne warstwy wierzchniej węglików spiekanych gatunku G20 po szlifowaniu elektrochemicznym

@inproceedings{Zaborski2002WybraneWF,
  title={Wybrane właściwośi fizyczne warstwy wierzchniej węglik{\'o}w spiekanych gatunku G20 po szlifowaniu elektrochemicznym},
  author={S. Zaborski and J. Ilczuk},
  year={2002}
}