Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988

@inproceedings{Jaworski1992WybranePZ,
  title={Wybrane problemy zadłużenia kraj{\'o}w Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988},
  author={Janusz Jaworski and Monika Kotłowska},
  year={1992}
}