Wybrane cechy okrywy włosowej lisów polarnych niebieskich i cienistych (Alopex lagopus L.) w świetle pomiarów laboratoryjnych

@inproceedings{PawliczakMaj2006WybraneCO,
  title={Wybrane cechy okrywy włosowej lis{\'o}w polarnych niebieskich i cienistych (Alopex lagopus L.) w świetle pomiar{\'o}w laboratoryjnych},
  author={K. Pawliczak-Maj and Rafał Cholewa},
  year={2006}
}