Corpus ID: 136774870

Wpływ wybranych smarowych preparatów eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne materiałów polimerowych podczas tarcia ze stalą

@inproceedings{Capanidis2010WpywWS,
  title={Wpływ wybranych smarowych preparat{\'o}w eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne materiał{\'o}w polimerowych podczas tarcia ze stalą},
  author={D. Capanidis and W. Wieleba and P. Kowalewski},
  year={2010}
}
EFFECT OF SELECTED LUBRICATIVE EXPLOATIONAL PREPARATIONS ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS DURING FRICTION WITH STEEL Slowa kluczowe: kompozyty ślizgowe PTFE, smarowanie, wlaściwości tribologiczne, war-stwa wierzchniaKey words: PTFE sliding composites, lubrication, tribological properties, surface layer Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki wstepnych badan rozpoznawczych wplywu wybranych preparatow eksploatacyjnych, dodawanych do olejow 
5 Citations