Corpus ID: 135978130

Wpływ wybranych czynników obróbki na minimalną grubość warstwy skrawanej podczas frezowania

@inproceedings{Nowakowski2012WpywWC,
  title={Wpływ wybranych czynnik{\'o}w obr{\'o}bki na minimalną gruboś{\'c} warstwy skrawanej podczas frezowania},
  author={Łukasz Nowakowski and E. Miko},
  year={2012}
}
  • Łukasz Nowakowski, E. Miko
  • Published 2012
  • Materials Science
  • 1 Citations