• Published 2013

Wpływ różnych czynników na zawartość suchej masy owocników pieczarki

@inproceedings{Siwulski2013WpywRC,
  title={Wpływ r{\'o}żnych czynnik{\'o}w na zawartoś{\'c} suchej masy owocnik{\'o}w pieczarki},
  author={Marek Siwulski and Krzysztof Sobieralski and Iwona Sas-Golak},
  year={2013}
}