• Psychology
  • Published 2012

Wpływ polityki spójności na konwergencję wewnętrzną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 244, s. 246-256

@inproceedings{Kuside2012WpywPS,
  title={Wpływ polityki sp{\'o}jności na konwergencję wewnętrzną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 244, s. 246-256},
  author={Ewa Kusideł},
  year={2012}
}