Wpływ kulowania na właściwości użytkowe połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i wiązką lasera

@inproceedings{Nasiowska2015WpywKN,
  title={Wpływ kulowania na właściwości użytkowe połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i wiązką lasera},
  author={Barbara Nasiłowska and Zdzisław Bogdanowicz and Grzegorz Mońka and Wojciech Szymański},
  year={2015}
}
W pracy przedstawiono wplyw kulowania pneumatycznego powierzchni na strukture, mikrotwardośc i naprezenia wlasne polączen wykonanych ze stali austenitycznej 1.4539 spawanej wiązką lasera CO 2 i metodą TIG. Celem praktycznym badan bylo uzupelnienie obecnego stanu wiedzy dotyczącego polączen spawanych laserowo i metodą TIG umocnionych kulowaniem powierzchni. Badania wykazaly znaczne rozdrobnienie struktury powierzchni polączen spawanych oraz wzrost mikrotwardości i naprezen ściskających.  Shot… 
Effect of the post-weld surface condition on the corrosion resistance of austenitic stainless steel AISI 304
Surfaces of welded elements made of corrosion-resistant (stainless) steels develop temper colours. The removal of thickened oxide layers off steels exposed to temperatures below 300°C is necessary