Corpus ID: 176411659

Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego

@inproceedings{Nowakowski2012WpywKO,
  title={Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładnoś{\'c} wykonania przedmiotu pr{\'o}bnego},
  author={Ł. Nowakowski and E. Miko},
  year={2012}
}
  • Ł. Nowakowski, E. Miko
  • Published 2012
  • 4 Citations

    Figures from this paper.