• Published 2012

Wpływ fitohormonów i zróżnicowanych dawek azotu stosowanych w uprawie Festulolium braunii z koniczyną łąkową na liczebność mikroorganizmów glebowych

@inproceedings{Sosnowski2012WpywFI,
  title={Wpływ fitohormon{\'o}w i zr{\'o}żnicowanych dawek azotu stosowanych w uprawie Festulolium braunii z koniczyną łąkową na liczebnoś{\'c} mikroorganizm{\'o}w glebowych},
  author={Jacek Sosnowski and Kazimierz Jankowski and Grażyna Anna Ciepiela and Beata Wiśniewska-Kadżajan and J. Deska},
  year={2012}
}