Wpływ dolomitu na przepuszczalność właściwą stałego produktu dysocjacji termicznej wapieni

@inproceedings{Lech2005WpywDN,
  title={Wpływ dolomitu na przepuszczalnoś{\'c} właściwą stałego produktu dysocjacji termicznej wapieni},
  author={Robin Lech},
  year={2005}
}

Similar Papers