Corpus ID: 177014726

Wpływ degradacji uziarnienia odpadów kopalnianych na zmiany parametrów zagęszczalności i współczynnika filtracji

@inproceedings{Ratomski2003WpywDU,
  title={Wpływ degradacji uziarnienia odpad{\'o}w kopalnianych na zmiany parametr{\'o}w zagęszczalności i wsp{\'o}łczynnika filtracji},
  author={Jerzy Ratomski and Andrzej Zapał},
  year={2003}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv