Wpływ średnicy rury i prędkości gazu na wnikanie masy w fazie ciekłej przy grawitacyjnym cienkowarstewkowym spływie cieczy

@inproceedings{rodulskaKrawczyk2004WpywR,
  title={Wpływ średnicy rury i prędkości gazu na wnikanie masy w fazie ciekłej przy grawitacyjnym cienkowarstewkowym spływie cieczy},
  author={Małgorzata Środulska-Krawczyk and Mieczysław Mrowiec and Marek S. Poniewierski},
  year={2004}
}

Similar Papers