• Corpus ID: 80216021

What works kanttekeningen bij een populair programma

@article{Rovers2007WhatWK,
  title={What works kanttekeningen bij een populair programma},
  author={Ben Rovers},
  journal={Academic Medicine},
  year={2007}
}
  • B. Rovers
  • Published 2007
  • Art, Medicine
  • Academic Medicine
Voor veel onderzoekers en beleidmakers in het justitieveld staat de What works-benadering voor het streven naar effectieve(re) interventies door middel van onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodologische eisen (gerandomiseerde veldexperimenten), door gebruikmaking van kwantitatieve researchsynthesen (door middel van meta-analyses)en door binnen de interventies te focussen op empirisch onderbouwde methodieken. In dit artikel worden kanttekeningen geplaatst bij deze benadering. Deze… 

Stille krachten van de verzorgingsstaat: De precaire professionalisering van de sociaal-culturele beroepen

‘Geitenwollen sokken’, dat is het beeld dat lange tijd aan ze kleefde: jongerenwerkers, sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers en vormingswerkers. Het beeld dateert uit de jaren zestig en zeventig,

Forensische behandelingen in de verslavingszorg

De forensische verslavingszorg maakt gebruik van drie groepen interventies die tezamen een passend zorgaanbod vormen voor de heterogene doelgroep: interventies van de verslavingsreclassering,