• Corpus ID: 149127460

What is (non)standard for Croatists

@inproceedings{Kordi2009WhatI,
  title={What is (non)standard for Croatists},
  author={Snje{\vz}ana Kordi{\'c}},
  year={2009}
}
U clanku se govori o aktualnom jezicnom purizmu u Hrvatskoj i o standardnom jeziku. Pruža se uvid u obimnu inozemnu literaturu o purizmu i o njegovoj pratecoj pojavi - preskriptivizmu.