Welding of chemical equipment made from two-layer sheet with titanium protective layer (review of foreign literature)

@article{Lositskii1966WeldingOC,
  title={Welding of chemical equipment made from two-layer sheet with titanium protective layer (review of foreign literature)},
  author={N. T. Lositskii and Arthur A. Grigor’ev and G Khitrova},
  journal={Chemical and Petroleum Engineering},
  year={1966},
  volume={2},
  pages={854-856}
}
2 Citations
Biološki pokazatelji izloženosti metalima u potočne pastrve (Salmo trutta Linnaeus, 1758) iz rijeke Krke
Zahvaljujuci sedrenim barijerama te brojnim slapistima i jezerima, rijeka Krka je 1985. godine proglasena nacionalnim parkom. U podrucju grada Kni