• Corpus ID: 67278057

Web 2.0 Technologies In Education

@inproceedings{Sepri2010Web2T,
  title={Web 2.0 Technologies In Education},
  author={Nur Atiqah Sepri and Jamaludin Harun},
  year={2010}
}
Dengan pertambahan populariti dan kesan teknologi Web 2.0 di kalangan pelajar universiti, telah mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap penggunaan di masa depan. Perkongsian Media, Jaringan Sosial, Blog dan juga Wiki dan Kolaborasi telah digunakan.Dalam kajian kuantitatif ini,para bakal guru terdiri daripada Fakulti Pendidikan telah diselidiki tahap kesedaran teknologi Web 2.0, tahap penggunaan Web 2.0, ciri-ciri utama yang mendorong penggunaan teknologi Web 2.0 dalam pengajaran dan… 
Use of technologies and academic performance in adolescent students
Technologies have acquired strategic importance and have been defined as unprecedented educational tools. In this study, we analysed the use that 1,488 Spanish adolescents made of five tools (i.e.
The adoption of Web 2.0 tools in teaching and learning by in-service secondary school teachers: the Mauritian context.
.....................................................................................................................ii DECLARATION