Włocławskie Seminarium Duchowne na przestrzeni czterech stuleci = Intra octogena Sacri Vladislaviensis Seminarii lustra / Ks. Stanisław Librowski.

@inproceedings{Librowski1970WocawskieSD,
  title={Włocławskie Seminarium Duchowne na przestrzeni czterech stuleci = Intra octogena Sacri Vladislaviensis Seminarii lustra / Ks. Stanisław Librowski.},
  author={Stanisław Librowski},
  year={1970}
}