Corpus ID: 126853113

Właściwości tribologiczne węzła tarcia z wykorzystaniem wybranych gatunków brązów

@inproceedings{Laber2010WaciwociTW,
  title={Właściwości tribologiczne węzła tarcia z wykorzystaniem wybranych gatunk{\'o}w brąz{\'o}w},
  author={S. Laber and K. Adamczuk},
  year={2010}
}
8 Citations