Właściwości propagacyjne eksploatowanych linii radiowych pasma 6 GHz o różnej długości skoku

@inproceedings{Bogucki2002WaciwociPE,
  title={Właściwości propagacyjne eksploatowanych linii radiowych pasma 6 GHz o r{\'o}żnej długości skoku},
  author={J. Bogucki and Ewa Wielowieyska},
  year={2002}
}

Similar Papers