Využití virtualizace v prostředí malých a středních firem - podnikatelský plán

@inproceedings{Skalick2010VyuitVV,
  title={Vyu{\vz}it{\'i} virtualizace v prostřed{\'i} mal{\'y}ch a středn{\'i}ch firem - podnikatelsk{\'y} pl{\'a}n},
  author={Michal Skalick{\'y}},
  year={2010}
}
V soucasnosti se pojem virtualizace vyskytuje teměř na každem kroku, předevsim pak v souvislosti s virtualizaci serverů. Jednim z hlavnich cilů prace je popsat tu oblast virtualizace, ktera dnes neni až tolik znama a přesto může mit pro firmy stejný význam, jako pro ně měla před několika lety virtualizace serverů. Jedna se o virtualizaci desktopů a tato prace obsahuje, nejen jeji sirsi popis, ale take technologie s ni souvisejici jako napřiklad virtualizaci uložisť, virtualizaci aplikaci a… CONTINUE READING

Similar Papers