Využití sekvenačních metod nové generace pro objasnění fenotypu podobného CF u pacientů s nejasnou molekulární podstatou onemocnění.

@inproceedings{Matjkov2017VyuitSM,
  title={Vyu{\vz}it{\'i} sekvena{\vc}n{\'i}ch metod nov{\'e} generace pro objasněn{\'i} fenotypu podobn{\'e}ho CF u pacientů s nejasnou molekul{\'a}rn{\'i} podstatou onemocněn{\'i}.},
  author={Iva Matěj{\vc}kov{\'a}},
  year={2017}
}

Similar Papers

Loading similar papers…