Vulvar Crohn Hastalığı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

@inproceedings{Balevi2015VulvarCH,
  title={Vulvar Crohn Hastalığı: İki Olgu Sunumu ve Literat{\"u}r{\"u}n G{\"o}zden Geçirilmesi},
  author={Ali Balevi and Ş{\"u}kr{\"u} Balevi and H{\"u}seyin Tol and Hatice Toy and Aslı Çakır},
  year={2015}
}