• History
  • Published 2009

Vrozené a získané tělesné postižení

@inproceedings{Machov2009VrozenAZ,
  title={Vrozen{\'e} a z{\'i}skan{\'e} tělesn{\'e} posti{\vz}en{\'i}},
  author={Martina Elger Machov{\'a}},
  year={2009}
}
Tato bakalařska prace se zabýva vrozeným a ziskaným tělesným postiženim, jeho přicinami, druhy a obecnou charakteristikou. Dale se snaži přibližit vývoj tělesně postižených lidi s ohledem na vnimani a uspokojovani psychických a fyziologických potřeb. V zavěru se zabýva důležitými determinanty, ktere ovlivňuji vnimani těchto potřeb. V prakticke casti zjisťuje, jak lide s vrozeným nebo ziskaným tělesným postiženim vnimaji psychicke a fyziologicke potřeby.