Vrednotenje mer podobnosti med strukturnimi tenzorji za poravnavo 3D in 2D slik

Abstract

Povzetek. Ključni gradnik sistema za slikovno vodenje kirurških posegov je prostorska poravnava predoperativnih slik, ki so običajno tridimenzionalne (3D) in namenjene diagnostiki in načrtovanju posega, z medoperativno zajetimi slikami, ki so zaradi potrebe po hitrem in preprostem zajemu omejene na dvodimenzionalne (2D) slikovne tehnike, kot npr. rentgen… (More)

Topics