Vpliv Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v občini - primer naročila male vrednosti gradenj

@inproceedings{Amon2017VplivZO,
  title={Vpliv Zakona o javnem naro{\vc}anju (ZJN-3) v ob{\vc}ini - primer naro{\vc}ila male vrednosti gradenj},
  author={Mojca Amon},
  year={2017}
}