• Environmental Science
  • Published 2019

Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody

@inproceedings{Strak2019VlivTP,
  title={Vliv tlakov{\'y}ch poměrů ve vodovodn{\'i} s{\'i}ti na spotřebu vody},
  author={Petr Straň{\'a}k},
  year={2019}
}
Diplomova prace se zabýva vlivem tlakových poměrů ve vodovodni siti na spotřebu pitne vody. V uvodni casti je popsano, jak tlaky ovlivňuji spotřebu vody, take je představeno sest studii z různých statů provedených na realných sitich. Dale se prace věnuje ostatnim faktorům ovlivňujicim spotřebu vody a rozděleni koncove spotřeby vody v domacnosti. Prakticka cast prace se zabýva laboratornim měřenim vlivu změny tlaku na testovane výpustne armatury pro tekouci i kapajici vodu. Výsledky jsou vyjad… CONTINUE READING